Tweedaagse Training

Dag 1: De Lefdag
De Lefdag is een kansendag waarin je jezelf beter leert kennen in contact met de ander. Aspecten van de Lefdag worden hieronder aangegeven. Je hebt namelijk lef nodig om:

– MEE TE DOEN
– JE TE LATEN ZIEN
– TE ZEGGEN WAT JE VOELT EN DENKT
– JE EXCUSES TE MAKEN VOOR IETS WAT JE GEDAAN HEBT
– JE GRENS AAN TE GEVEN
– TE VERGEVEN
– IEMAND TE STEUNEN
– IEMAND EEN COMPLIMENT TE GEVEN
– TE ZIJN WIE JE WILT Zijn

De Lefdag is een training waarbij een belangrijk onderdeel bestaat uit het fysieke aspect. Daarnaast wordt oplossingsgericht werken gebruikt tijdens de gesprekken. Binnen deze training wordt er niet gekeken naar de problemen maar naar de oplossingen en hoe die te bereiken zijn voor het heden en de toekomst. De combinatie van zowel lichaamsgericht werken als ook oplossingsgerichte oefeningen maakt deze training erg praktisch en toepasbaar zowel individueel als in een groep. In de training wordt geleerd dat iemand sterk moet kunnen zijn en dat de focus op jezelf (centerfocus) moet liggen, maar dat we ook niet té sterk en stug moeten zijn en dat de focus ook naar de omgeving gericht moet zijn (environment focus). Hierbij hoort een fysieke en mentale competentie training die uitgaat van het principe dat je sociale vaardigheden zich ontwikkelen volgens de route van: kennis naar je lichaam, naar kennis en ervaring over je emotionaliteit. Deze twee ‘lagen’ brengen je vervolgens tot meer zelfbewustzijn, wat leidt tot meer zelfreflectie. Ademhaling, stevig staan, grenzen, houding en gevoel vormen essentiële onderdelen. Door lef te hebben en over de streep te gaan hoeft de doelgroep niets te zeggen, doch zegt heel veel doordat je jezelf kwetsbaar opstelt door over de streep te gaan. Fantastische “ tool” om mensen te leren dat ze meer hetzelfde zijn, dan dat ze verschillen van elkaar. Het verbindt mensen met elkaar. Het biedt tieners en volwassenen de tools om de muren af te breken en inspireert om te leven, wonen, leren en werken in acceptatie liefde en respect. Door het beleven van de interactieve en energieke activiteiten, merken de deelnemers eerst hoe ze zich van andere mensen scheiden door de vooroordelen die ze hebben en vervolgens krijgen ze de tools aangereikt om mensen te verbinden en om een hechte gemeenschap op te bouwen. Het Lefdag aspect verhoogt het gevoel van eigenwaarde en helpt de gevaarlijke groepsdruk om te buigen naar een positief samenhorigheid gevoel. Op die manier verminderd het pestgedrag, de onderdrukking en alle vormen van geweld. De doelgroep wordt geïnspireerd om zelf de verandering te zijn, die ze om zich heen willen zien en moedigen andere aan om hetzelfde te doen.

Door het spelen van verschillende spelletjes, afgewisseld met filmpjes en muziek in de ochtend, worden de deelnemers uitgedaagd uit hun comfortzone te stappen en wordt het vertrouwen gewonnen van de trainers. De deelnemers beginnen de hokjesvorming en stereotypes die bestaan, te herkennen en zijn dan bereid genoeg om zich kwetsbaar op te stellen naar de anderen. De trainers bespreken ook de gezonde uiting van emoties en de negatieve gevolgen van het binnen houden van opgekropte emoties. Na een overheerlijke lunch gaan we in het middaggedeelte na wat spelletjes “Over de streep” en gaan de deelnemers de diepte in. Ook de vraag: Wanneer je me echt kende, dan wist je…..van mij, passeert de revue. We geven je allerlei tools mee bij wat je moet doen , wanneer je in slechte tijden belandt of wanneer je problemen hebt. We eindigen natuurlijk ontzettend positief, zodat een ieder weer positief de ruimte verlaat. Interessant voor de deelnemers is zeker in de middag te onderzoeken, welke impact dat heeft op hun eigen levens en die van hun omgeving. Aan het einde van de middag krijgen de deelnemers de gelegenheid om in de groep aan te geven wat ze die dag geleerd hebben over negatieve groepsdruk en kunnen de pijn die ze hiermee bij andere hebben veroorzaakt goedmaken. Ook kunnen ze zich dan uitspreken welk gedrag ze zelf zullen veranderen in hun persoonlijke omgeving.

reis-van-de-held-training

Dag 2: De Reis van de Held

Geven we je alle tools mee van het programma! De zeven lessen van De Reis van de Held worden doorgenomen, de oefeningen worden met de deelnemers uitgevoerd, je krijgt tips hoe hier mee om te gaan en er wordt besproken hoe deze lessen te geven.

Het Reis v.d. Held programma
Kracht & Rust zorgt voor balans. Niet allen bij kinderen, maar natuurlijk ook voor volwassenen. Je hebt beide nodig in je leven. In deze training leer jij het krachtenstuur van jezelf in handen te nemen. In het Reis v.d. Held programma wordt je meegenomen in de volgende elementen: Koers zetten, Reisgenoten, Drempels, Tegenslagen, Flow, De laatste etappe en Return, de terugkeer v.d. Held. Een prachtige metafoor voor het leven. Het leven is “Goede tijden, slechte tijden”. In goede tijden is er met ons niks aan de hand. Maar wat wanneer je in slechte tijden belandt, hoe ga je daar mee om?

Wanneer Reis v.d. Held?
Als je meer zelfkennis wilt krijgen en beter je doelen wilt bereiken. Als je wilt leren meer voor jezelf op te komen, zichtbaarder te worden, assertiever te zijn en grenzen te leren stellen. Als je je zelfvertrouwen, je veiligheidsgevoel en je communicatieve vaardigheden wilt vergroten. Als je steviger wilt staan, beter oogcontact wilt maken, leren om hulp te vragen en te geven, leren jezelf niet voorbij te lopen, je in te leven in een ander en rekening te houden met de gevoelens van iemand anders.

De doelstellingen:

  • Het leren bewaken van eigen grenzen
  • Het leren omgaan met grenzen
  • Het vergroten van communicatieve vaardigheden
  • Het verhogen van assertiviteit en weerbaarheid
  • Het vergroten van zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.

Aspecten:

  • Stevig staan – Dat je veel meer kan dan je denkt
  • Ademkracht – Nee durven zeggen
  • Stoten & trappen – Fysieke oefeningen
  • Voor je zelf opkomen – Verschillen mannen & vrouwen
  • Lichaamstaal: Wat straal je uit? En nog veel meer!!!

De visie:
Om “sterk in je schoenen te staan” moet je ook letterlijk stevig staan. Er wordt daarom in de training veel aandacht besteed aan de lichaamshouding en signalen die je hiermee uitzend. 80 % van weerbaarheid bereik je door uitstraling! Vanuit een stevige, stabiele basis creëer je rust en overzicht; Van hieruit is het mogelijk een overwogen keuze te maken hoe je met een specifieke situatie om wilt gaan.
Deelnemers leren hiervoor Reis v.d. Held levenslessen:
Wie ben jij? Wat wil jij?
Waar ga jij voor?
Waar ligt je kracht?
Door fysiek de verschillen tussen Kracht en Rust te ervaren, kan de vertaalslag
worden gemaakt naar verbale communicatie.
Soms is power noodzakelijk. Veelal is rust echter even effectief. Beiden worden in de training geoefend.

 

De werkwijze:
In het programma wordt gewerkt vanuit een psycho-fysieke didactiek. Vanuit een fysieke invalshoek –met veel oefeningen en (rollen)spelen- worden mentale, sociale en fysieke vaardigheden geleerd. Deze vaardigheden zijn toepasbaar in alledaagse situaties. De opgedane ervaringen worden in korte kringgesprekken besproken. Doordat dit een train-de-trainerssessie is, is het niet de opzet dat cliënten hun persoonlijke problemen bespreken binnen de groep delen. Wel wordt verteld hoe daar mij om te gaan, daar je dit in individuele trainingen wel tegenkomt. Uiteraard is het wel mogelijk om ervaringen en voorbeelden die relevant zijn voor de training in te brengen.